Terug naar de vorige pagina

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website

Aan de informatie die op deze website staat, kunnen geen rechten worden ontleend.
Al ga ik heel zorgvuldig te werk wat betreft content en onderhoud (daarbij gebruikmakend van bronnen die betrouwbaar geacht worden), ik kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ik kan ook niet garanderen dat deze website foutloos en/of ononderbroken functioneert.

Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wijs ik dan ook uitdrukkelijk van de hand.

Links naar andere websites

Als ik link naar andere websites, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door mij worden aanbevolen. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
Het gebruiken van dit soort links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door mij niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Typefouten en prijzen

Ondanks alle zorgvuldigheid die ik betracht, kunnen typefouten voorkomen. Voor dergelijke fouten aanvaard ik geen aansprakelijkheid. Alle informatie op deze website is dan ook onder voorbehoud van typefouten. Alle op deze website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
Het gebruiken van de informatie op deze website
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en het logo), liggen bij mij. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij niet toegestaan om de informatie die op deze website staat:

te kopiëren
te downloaden
te verspreiden en/of verveelvoudigen
op wat voor manier dan ook openbaar te maken
Je mag de informatie die op deze website staat wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Ik heb te allen tijde en zonder aankondiging het recht om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen. Controleer periodiek of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van De Beweegwinkel.